Zgodność produktów

Twój zaufany partner

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Przepisy dotyczące chemikaliów są złożone i stale się zmieniają
Firma Nicols jest członkiem kilku stowarzyszeń przemysłowych i prowadzi obserwację regulacji prawnych na poziomie europejskim w celu przewidywania tych zmian. Proaktywnie oferujemy naszym klientom plany działania, aby z wyprzedzeniem reagować na nowe regulacje i zapewnić stałą zgodność produktów.

Regulacje prawne jako usługa

W trosce o zapewnienie zgodności produktów, nasz zespół wspiera naszych klientów na każdym etapie procesu ich opracowywania.
Usługi te obejmują między innymi:

 • Klasyfikacje CLP ( ang. Classification, Labelling and Packaging)
  i karty charakterystyki produktów.
 • Doradztwo w zakresie etykietowania i weryfikacji ilustracji
 • Opracowanie kart charakterystyki produktu i rejestracja produktów we właściwych ośrodkach toksykologicznych.

 

Specyfikacje i wymagania techniczne
Wspólnie z naszymi klientami private label i B2B przygotowujemy specyfikacje przy użyciu ich własnych narzędzi i w przejrzysty sposób odpowiadamy na wszelkie pytania techniczne związane z materiałami, produktami, opakowaniami i etykietami. Nasz zespół, który współpracuje z klientami z całej Europy, potrafi korzystać z prawie wszystkich narzędzia do zarządzania specyfikacjami dostępnych na rynku.

Surowce
Nasi eksperci ds. regulacji prawnych ściśle współpracują z naszymi dostawcami celem zapewnienia ich, że zaopatrzenie zakładu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami klientów. Każdy surowiec przed jakimkolwiek zastosowaniem jest oficjalnie zatwierdzony z uwzględnieniem obowiązujących formuł.

Specyfikacje i wymagania techniczne

Wspólnie z naszymi klientami private label i B2B przygotowujemy specyfikacje przy użyciu ich własnych narzędzi i w przejrzysty sposób odpowiadamy na wszelkie pytania techniczne związane z materiałami, produktami, opakowaniami i etykietami. Nasz zespół, który współpracuje z klientami z całej Europy, potrafi korzystać z prawie wszystkich narzędzia do zarządzania specyfikacjami dostępnych na rynku.

Surowce

Nasi eksperci ds. regulacji prawnych ściśle współpracują z naszymi dostawcami celem zapewnienia ich, że zaopatrzenie zakładu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami klientów. Każdy surowiec przed jakimkolwiek zastosowaniem jest oficjalnie zatwierdzony z uwzględnieniem obowiązujących formuł.

Skontaktuj się z nami

  Belgia

  Tel : +32 6 787 5000
  Fax : +32 6 787 5001
  Avenue Jean Monnet, 12
  B-1400 Nivelles

  Francja

  Tél : +33 3 27 76 59 26
  Fax : +33 3 27 75 12 58
  2, Allée des Erables
  F-59980 Bertry

  Polska

  Tél : +48 81 585 73 01
  Fax : +48 81 585 73 03
  SP Z.O.O
  21-044 Trawniki

  Certyfikaty