Jakość

Słuchamy naszych klientów i dostosowujemy nasze systemy i zasady organizacji do ich oczekiwań. Proaktywnie wdrażamy odpowiednie certyfikaty, które gwarantują naszym partnerom trwałą jakość. Regularnie przeprowadzamy audyty, aby zapewnić, że te standardy są utrzymywane.

Ciągłe doskonalenie

Nieustannie stawiamy sobie za cel doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, zapobiegać przypadkom pogorszenia jakości i eliminować usterki poprzez przegląd celów i wyników w zakresie jakości.

Kontrola i identyfikowalność

Celem zapewnienia zgodności ze specyfikacjami, przeprowadzane są kontrole jakości przy odbiorze surowców oraz w trakcie całego procesu produkcyjnego.
Zapewniamy pełną identyfikowalność produktu w całym łańcuchu dostaw.
Jest to łatwiejsze dzięki numerowi partii znajdującym się na każdej jednostce sprzedaży

Skontaktuj się z nami

  Belgia

  Tel : +32 6 787 5000
  Fax : +32 6 787 5001
  Avenue Jean Monnet, 12
  B-1400 Nivelles

  Francja

  Tél : +33 3 27 76 59 26
  Fax : +33 3 27 75 12 58
  2, Allée des Erables
  F-59980 Bertry

  Polska

  Tél : +48 81 585 73 01
  Fax : +48 81 585 73 03
  SP Z.O.O
  21-044 Trawniki

  Certyfikaty